Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

UAB „Media bitės“, adresas: Kęstučio g. 25, Vilnius (toliau - mes) suteikia Jums galimybę naudotis tinklalapiais Žmonės.lt, Ji24.lt (toliau - Tinklalapiai). Mes siūlome Jums Tinklalapiuose susipažinti su įvairaus pobūdžio naujienomis, reklama bei kita aktualia informacija (toliau - Turinys). Šis Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

Autorinės teisės

Mes ir kiti Turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapių Turinį, Tinklalapių dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapiuose skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį (mūsų logotipus ar nuorodas).

Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapiuose tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapių.

Privatumo nuostatos

Mes nerenkame, netvarkome ir nesaugome Tinklalapių vartotojų asmens duomenų.

Mūsų Tinklalapiuose cookie (slapukai) naudojami Tinklalapių lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

Komentavimas

Žmonės.lt, Ji24.lt – už kultūringus komentarus ir pagarbią diskusiją savo tikruoju vardu. Tad komentaruose nepageidaujame:

  • necenzūrinės leksikos,
  • įžeidžiančių komentarų,
  • tautinę, rasinę, religinę ir kitą neapykantą skatinančių komentarų,
  • grasinančių komentarų,
  • reklamos.

Šias taisykles pažeidžiantys komentarai gali būti pašalinti, o vartotojui – atimtos teisės komentuoti.

Reklamos žymėjimas

Tinklalapiuose reklama žymima žodžiu „reklama“, arba bendradarbiavimo simboliu – „rankomis”. Taip pat tekste nurodomas teksto šaltinis.

Draudimai

Laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją Tinklalapiuose yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Kitiems asmenims draudžiama talpinti tokią informaciją Tinklalapiuose.

Tinklalapių vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

Draudžiama talpinti nuorodą į Tinklalapius tokiuose tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą.

Vartotojams yra draudžiama kenkti Tinklalapių sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.

Garantijos atsakomybė

Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapių veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapių nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapių ar tam tikros jo dalies veikimą.

Mes neatsakome už Tinklalapių Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapiuose patalpintus vartotojų komentarus.

Naudodami Tinklalapius Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapių Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapiuose pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapių veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapiuose patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

Mes neatsakome už Tinklalapiuose pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

Tais atvejais, kai Tinklalapiuose yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.

Mes neprisiimame atsakomybės už kitų asmenų šių Taisyklių IV straipsnio 1-3 punktuose nurodytos informacijos ar nuorodų patalpinimą Tinklalapiuose bei dėl to kilusią bet kokią žalą.

Kita

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapiuose.

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiais, rašykite šiuo elektroninio pašto adresu (info@mediabites.lt).

facebook